Prebudenie Vládcu času – time manažment V. generácie

Spoznajte ako ako rozvinúť Váš vnútorný potenciál

Čo sa naučíte?

 • Spoznáte ako rozvinúť Váš vnútorný potenciál
 • Naučíte sa ako čerpať energiu z riešenia nových úloh
 • Dozviete sa ako zvládnuť väčšinu z toho čo si naplánujete
 • Naučíte sa ako vniesť pokoj a viac pohody do osobného aj pracovného života
 • Vyskúšate na sebe silu stáročiami overených techník pre podporu Vašej vitality a samoregenerácie organizmu

Rozsah: 2 dni
Cena: 1 680 €/dvojdňový tréning (počet osôb bez obmedzenia)

Komu je tréning určený?

 • Vrcholovým manažérom a riadiacim pracovníkom väčších firiem a spoločností
 • Konateľom a majiteľom menších aj stredných firiem
 • Riadiacim pracovníkom na úrovni stredného manažmentu
 • Pre každého, kto pociťuje, že je „zahltený“ rýchlym pohybom udalostí a vysokým tempom života

Čo je zahrnuté v cene tréningu?

 • Študijný materiál a cvičné príklady
 • Strava a občerstvenie (2 x obed, káva, čaj, minerálka, sladké a slané občerstvenie počas tréningu)
 • Osvedčenie

Požadované vstupné znalosti

Pre účasť na tréningu sa nevyžadujú žiadne povinné vstupné znalosti.

Obsah tréningu

Korene preťaženia alebo prečo sa stávame otrokmi času

 • Ako sa zmenilo naše vnímanie informácií v informačnej dobe
 • Príčiny a mechanizmy, ktoré vplývajú na naše preťaženie v čase
 • Princípy 4
 • generácie time managementu, myšlienkové brzdy ako zdroj časového stresu

Princípy času

 • Čo je čas, jeho podstata a prejavy z pohľadu novej fyziky a filozofie veľkých mysliteľov
 • Pohyb vedomia po časovej osi, uvoľňovanie starých blokov a napätí
 • Techniky pre uzatváranie nedokončeného
 • Sprítomnenie informácií ako nástroj pre riadenie času, vedomé tvorenie budúceho - vízie, ciele a plány, subjektívne a objektívne vnímanie časového priestoru, vedomé spomalenie a zrýchlenie vnímania času
 • Kompresia času a transformácia myslenia
 • Ako nastoliť rovnováhu medzi pracovným a osobným časom

Zlodeji času

 • Spoznanie zlodejov, ktorí Vás najviac okrádajú o drahocenný poklad času na život
 • Vonkajší a vnútorní zlodeji času
 • Ako vstupujú zlodeji do Vášho časového priestoru
 • Technika zabezpečenia vstupných dverí – aby ste už zlodejov nepozývali na návštevu
 • Premena zlozvykov na návyky alebo ako zmeniť vnútorných zlodejov na darcov času
 • Podrobný audit a „Smart analýza“ vlastných zlodejov času

Princípy tvorenia v čase a priestore

 • Pohyb a kľud – hľadanie zlatého kľúča k tvorivému sebariadeniu
 • Úrovne tvorenia v čase – obsah, proces, výstup
 • Princíp „Pozorovateľa“ – techniky pre podporu kreativity pri investovaní Vašej energie v čase
 • Techniky čerpania energie z uzavretých úloh
 • Práca s informáciami a energiou v čase
 • Uvoľnenie napätia a práca s veľkým tlakom úloh

Vnútorný vhľad a sebapoznanie

 • Uvedomenie si svojej podstaty, charakteru, prirodzenosti a formy prejavu
 • Integrita človeka na úrovni hmotnej, energetickej, emocionálnej, mentálnej a spirituálnej
 • Transformácia mysle a techniky vnútornej kultivácie osobnosti
 • Päť pilierov vnútorného rozvoja
 • Praktický nácvik techník na čerpanie vnútornej energie, sily, uvoľnenia a vnútorného sebapoznania
 • Rozvoj životných priorít – pracovných aj osobných
 • Podrobná analýza faktorov, ktoré pre Vás predstavujú najväčší problém pre produktívne riadenie času a spoločné hľadanie ich riešení

Rovnováha a projekcia sily vedomia

 • Vnútorná a vonkajšia rovnováha a ich vplyv na voľný tok energie
 • Vonkajšie a vnútorné korene nerovnováhy a ich priemet na stagnáciu a poruchy toku energie
 • Techniky zhromaždenia a projekcie sily
 • Tvorenie vlastnej reality života – aplikovanie princípu vedomého zámeru
 • Čistenie vnútra a rozpúšťanie blokov

Plánovanie úloh a aktivít v čase

 • Metodika a techniky plánovania podľa princípov 4
 • generácie
 • Plánovanie cieľov a priorít, plánovanie činností a potrebných zdrojov na ich realizáciu
 • Definovanie parametrov úloh
 • Dôležitosť a naliehavosť úloh – analýza na úrovni štyroch kvadrantov
 • Praktický tréning a analýza na plánovanie dôležitých a naliehavých úloh
 • Ako zastaviť kolotoč zhonu a neustáleho nestíhania vhodným riadením a plánovaním času
 • Destilácia úloh, krátkodobé a dlhodobé plánovanie
 • Plánovanie cyklicky sa opakujúcich úloh a činností
 • Riešenie konfliktov priorít a kritických úloh

Vnútorné techniky pri plánovaní

 • Vnútorné techniky a princípy plánovania – ako pripraviť svoju myseľ a vedomie na plánovanie
 • Technika uzamknutia „Osobného paláca“
 • Vytvorenie pokojného priestoru pre plánovanie v čase
 • Biologické rytmy človeka, výkonnostná krivka a odporúčania kedy a ako plánovať
 • Vnútorné techniky projekcie budúcich vecí v mysli
 • Technika - Tvorba vnútorných pomocníkov
 • Práca s mysľou a emóciami
 • Vnútorné upratovanie
 • Vnútorná odmena
 • Princípy synergie a ich využitie v aktívnom sebariadení

Nástroje a pomôcky pre plánovanie a riadenie času

 • Použitie softvérovej podpory
 • Myšlienkové mapy a možnosti ich využitia pri plánovaní
 • Tvorba vzorov a šablón pre opakované použitie
 • Informačný manažment
 • Vývoj nástrojov zvyšujúcich produktivitu

Kreatívne delegovanie úloh

 • Ako správne delegovať úlohy tak, aby boli splnené v požadovanej kvalite a načas
 • Najčastejšie chyby pri delegovaní úloh a ako ich rozpoznať
 • Praktický nácvik techník delegovania a uvedomenie si vlastných chýb
 • Ako prijať delegované úlohy a splniť ich v požadovanej kvalite a načas
 • Najčastejšie chyby pri prijímaní delegovaných úloh a ako sa ich vyvarovať
 • Princípy tvorivého delegovania alebo ako podporiť schopnosť tvorivo myslieť a konať u svojich kolegov
 • Ako produktívne odmietať delegované úlohy
 • Ako neriešiť úlohy za svojich podriadených