kurz čínskej medicíny

Taoistická akupunktúra - Wu Yun Liu Qi

Praktický kurz Wu Yun Liu Qi (5 pohybov šestorej QI)

Konštitučná akupunktúra podľa Nebeských Kmeňov a zemských vetiev

História konštitučnej akupunktúry a klasickej čínskej medicíny siaha do veľmi dávneho obdobia. V klasických starobylých rukopisoch ako Nei Jing Su Wen-Ling Shu, Nan Jing, a Jia Yi Jing sa nám zachovali princípy hlbokej konštitučnej harmonizácie organizmu na základe znalostí účinkov a pôsobenia piatich pohybov šestorej qi (Wu Yun Liu Qi). Dnes je tento systém známy pod názvom Nebeské kmene a zemské vetvy alebo aj ako Klasická Taoistická akupunktúra. Wu Yun Liu Qi je forma pôvodnej akupunktúry, ktorá sa počas dlhých stáročí praktizovala v Číne. Jej znalosti sa odovzdávali výhradne ústnou tradíciou a boli previazané na osobnú vnútornú alchymistickú kultiváciu praktizujúcich osôb.

Základom pre harmonizáciu organizmu je výpočet konštitučnej energie človeka na základe jeho roku, mesiaca, dňa a hodiny narodenia. Kombinácia energie nebeských kmeňov a zemských vetiev v štyroch pilieroch (známa ako systém BAZI) spolu s prevládajúcou energiou divízie roku narodenia vytvára energetickú konštitučnú mapu človeka. Všetky vnútorné orgány a meridiány sú previazané na energiu nebeských kmeňov a zemských vetiev. Pomocou konštitučnej mapy vieme odčítať tendencie človeka k nerovnováhe energie v orgánoch a meridiánoch. Mapa nám pomáha dešifrovať koreň nerovnováhy, problémov a patológií a na jej základe vieme efektívne zvoliť výber bodov a meridiánov pre opätovnú harmonizáciu konštitučnej energie človeka. Rovnakou dôležitou časťou je určenie konštitučne nevhodných meridiánov a akupunktúrnych bodov, ktoré nie je vhodné u človeka často používať vzhľadom k oslabeniu jeho osobnej energie.

Pomocou pulzovej diagnostiky zisťujeme aktuálny stav rovnováhy a problémov človeka, čo sa momentálne v jeho organizme deje. Na základe výpočtov konštitučnej mapy, anamnézy, pulzovej diagnostiky a výpočtov aktuálnych časových vplyvov prevládajúcej energie v okamihu harmonizácie volíme techniky a prostriedky na podporenie samoregeneračných schopností organizmu.

Ukážka z kurzu

Ukážka grafického výstupu konštitučnej mapy

Pre koho je kurz určený?

 • Hlavne pre praktikov čínskej medicíny a akupunktúry
 • Pre osoby praktizujúce masáže Tuina, Shiatsu
 • Pre praktikov liečebného a medicínskeho Qi Gongu
 • Pre praktikov čínskej fytoterapie a dietetiky
 • Pre osoby, ktoré majú záujem o prehĺbenie znalostí z oblasti klasickej čínskej medicíny
 • Pre každého, kto má záujem aktívne pracovať na podpore svojich autoregeneračných schopností a prevencii pre udržanie rovnováhy organizmu

Aké sú požadované vstupné znalosti?

Pre účasť na kurze je potrebné ovládať základnú teóriu čínskej medicíny, meridiánov, funkcie orgánov a akupunktúrnych bodov.

Čo všetko je v cene zahrnuté?

 • príručky v slovenčine k 12 modulom v rozsahu cca 1 000 strán elektronicky do Vašich tabletov a notebookov

 • referenčné tabuľky pre rýchle vyhľadanie kľúčových údajov

 • softvér na výpočet kmeňov a vetiev (na platforme MS Excel), aby ste zbytočne nestrácali čas ručnými výpočtami

 • zdarma prístup na 12 mesiacov k videonahrávkam z každého jedného stretnutia, ktoré si môžete pozrieť koľkokoľvek krát, koľko budete potrebovať

Tematické okruhy školenia

História kmeňov a vetiev

 • Prehľad zdrojových prameňov
 • Referenčné zdroje a citácie zo starých diel
 • Vývoj a metafyzické aspekty kmeňov a vetiev

Filozofické a alchymistické princípy

 • Emanačná teória – vznik hmotnej reality
 • Prvotná iskra a čistý nebeský Yang
 • Podrobný rozbor štyroch emanačných fáz a ich manifestácia v troch úrovniach
 • Rozbor významu čínskych znakov
 • Inkarnácia človeka na troch úrovniach existencie
 • Alchymistické princípy involúcie, evolúcie a kultivácie
 • QI, LI, SHU – diferenciačné princípy manifestácií v hmotnej realite
 • Číselná symbolika a jej aplikácia v praxi
 • Číselné modely HE TU a LUO SHU, ich význam a interpretácia v kmeňoch a vetvách
 • Si Xiang (štyri tváre) a BAGUA
 • Filozofické a metafyzické princípy rovnováhy
 • Alchymistické princípy plnosti a prázdnoty – Dao a Wu Ji
 • Od plnosti cez prázdnotu prostredníctvom jednoty k mnohosti

QI

 • Tai Ji, Yu, Qian a QI - rozbor pôvodných čínskych znakov a ich interpretácia
 • Transformácia QI, transformačné princípy a fázy
 • Xian Tian a Hou Tian Qi – vzájomné vzťahy prednebeskej a postnebeskej Qi
 • Vzájomné vzťahy Yuan QI, Zhen QI, Zong Qi
 • Prepis informačný vplyvov do energo-informačného systému človeka z karmických vplyvov, nebeských konštelácií a energie predkov
 • Transformácia qi v procese interakcie
 • Tian QI, Di QI a REN QI – ich vzájomné prepojenia a vzťahy
 • Tian QI – podrobný rozbor čínskych znakov, podstata a priemet
 • DI – podrobný rozbor čínskych znakov, podstata a priemet
 • REN – podrobný rozbor čínskych znakov, podstata a priemet
 • Ako ovplyvňuje priestor a čas narodenia ľudskú QI
 • Vplyvy spoločenského a náboženského prostredia, energie hôr, miest a krajín na ľudskú qi
 • Ako nastoliť rovnováhu na piatich úrovniach existencie človeka v troch svetoch

Postnebeská QI

 • Vzájomné vzťahy Yuan Qi, Zhen Qi a Gu Qi
 • Zong Qi a Da Qi
 • Xue Qi, Wei Qi a Ying Qi
 • Rong Qi, Zheng Qi, Xie Qi
 • Podstata a práca s rôznou qi v systéme kmeňov a vetiev

SAN BAO v systéme kmeňov a vetví

 • Tri poklady – rozbor čínskych znakov a alchymistické vzťahy
 • Prednebeský a postnebeský SHEN – Qi a JING
 • Transformačná funkcia trojitého ohrievača

Fluidá, transformácia tekutín a potravy na QI

 • Kľúčové orgány pre transformáciu tekutín a stravy na qi
 • Princípy výživy organizmu
 • Patologické poruchy, ich diagnostika a princípy terapie
 • Použitie meridiánov a špeciálnych bodov na výživu fluid v tele
 • Body na transformáciu tekutín a stravy
 • Ako vhodne voliť kombinácie bodov a meridiánov
 • Výživa obličkovej qi cez tekutiny a stravu

Príčiny ochorení

 • Vonkajšie príčiny ochorení v troch úrovniach, ich prejav a techniky harmonizácie
 • 5 škodlivín, ich prejav a vylúčenie z organizmu
 • Vnútorné príčiny ochorení
 • Harmonizácia emócií
 • Harmonizácia problémov súvisiacich so stravou

Vývoj patológií

 • Dedičné, vrodené a rodinné patológie
 • Podstata patológií a ich prejav na qi
 • Kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky
 • Stagnácia a invázia qi
 • Vývoj patológie v čase a cyklus smrti
 • Posúdenie závažnosti patológie a prognóza vývoja
 • Reaktívna a excesívne reaktívna qi
 • Autoreaktívna a stagnujúco reaktívna qi
 • Alergické, autoimunitné a nádorové patológie, ich podstata a princípy harmonizácie

Princípy a metódy harmonizácie a liečby

 • Výživa slabej qi
 • Harmonizácia nerovnovážnej qi
 • Vypudenie patogénnej qi
 • Harmonizácia na úrovni neba, zeme a človeka
 • Aplikáca Sheng a KE cyklov v systéme Wu Jun Liu Qi na troch úrovniach
 • Princípy harmonizácie na základe šiestich divízií
 • Špecifické techniky ovplyvnenia akupunktúrnych bodov v systéme kmeňov a vetiev
 • Si Bei – štyri možnosti vývoja patológií kmeňov
 • Princípy prevencie pri harmonizácii organizmu

Wu Jing Shen - Päť spirituálnych esencií

 • YUAN SHEN a ZHI Shen
 • Vzťah Shen – LING
 • Ling Shen a Ling Hun
 • 5 emanačných svetov vo vzťahu k piatich spirituálnym esenciám
 • Model LUO SHU vo vzťahu k spirituálnym esenciám
 • Podrobných rozbor piatich spirituálnych esencií, čínske znaky, interpetácia
 • Yangová a Yinová cesta Shenu – vzťah HUN a PO
 • Techniky ako uvoľniť HUN z PO
 • Vplyv kmeňov a vetiev na HUN
 • Vplyv Feng SHUI na PO
 • YI a ZHI
 • Poruchy na úrovni spirituálnych esencií, ich diagnostika a princípy harmonizácie
 • Diagnostika a harmonizácia blokov na úrovni emočných, mentálnych a psychických prejavov človeka
 • Vitalizovanie a zakoreňovanie piatich spirituálnych esencií
 • Patológie nebeských kmeňov vzhľadom k spirituálnym esenciám človeka
 • Purifikácia, vitalizácia a zakoreňovanie spirituálnych esencií s využitím techník vnútornej alchýmie

Shi Tian Gan – desať nebeských kmeňov

 • Solárny a lunárny kalendár v čínskej astrológii
 • 24 solárnych období
 • Nebeské cykly veľkého voza a planét
 • DA YUN – veľký pohyb nebeských kmeňov
 • Emanácie vo vzťahu k nebeským kmeňom
 • PU QI a GE QI - Univerzálna a osobná Qi a ich vzájomný vzťah
 • Štruktúra energií nebeských kmeňov
 • Podrobný rozbor čínskych znakov a vlastností nebeských kmeňov
 • Osobnostné, mentálne, emočné a psychologické charakteristiky nebeských kmeňov
 • Princípy harmonizácie patológií nebeských kmeňov
 • Xiang Ke a Xiang Sheng – súhlasná a nesúhlasná qi nebeských kmeňov a ich využitie v terapii a harmonizácii patológií
 • Princípy liečebnej preventívnej harmonizácie
 • Kmeňové body a ich použitie v praxi
 • Vzájomné vzťahy kmeňových bodov
 • Rozplietacie body a ich použitie
 • Rozbor patológií nebeských kmeňov a princípy ich harmonizácie
 • SUI YUN – ročné pohyby yangových a yinových kmeňov
 • Analýza konštitučných faktorov osobnej qi človeka vo vzťahu k ročným pohybom
 • ZHU Yun a KE Yun – princípy hosťa a hostiteľa a ich praktická aplikácia

Shi Er Di Zhi – 12 zemských vetiev

 • Filozofia zemských vetiev a ich vznik
 • Prechod od 5 k 6
 • Podstata čo vyjadrujú zemské vetvy
 • Vzájomné vzťahy interakcie nebeských kmeňov a zemských vetiev na úrovni pilierov
 • Podrobný rozbor 12 zemských vetiev vo vzťahu k hexagramom, pohybu cyklu Jupitera a Solárnym vplyvom, rozbor čínskych znakov
 • Vnútorná štruktúra energií zemských vetiev
 • Vzájomné vzťahy zemských vetiev – Liu Chong – šesť konfliktov, San He – tri harmónie, šesť harmonických kombinácií, vzťahy deštrukcie
 • Osobnostné, mentálne, emočné a zdravotné vplyvy zemských vetiev
 • Patológie zemských vetiev a princípy ich harmonizácie
 • Xiang Ke a Xiang Sheng – súhlasná a nesúhlasná qi zemských vetiev a ich využitie v terapii a harmonizácii patológií
 • Sezónna Qi zemských vetiev a vzťahy Wu Xing
 • Cirkulácia Jing qi podľa pohybu zemských vetiev
 • Prepojenie vetiev na meridiány a vzájomné vzťahy meridiánov
 • Body hlbokých energií zemských vetiev a princípy ich praktickej aplikácie
 • 60 kombinácií nebeských kmeňov a zemských vetiev – rozbor patológií a princípy ich harmonizácie

BAZI – štyri piliere

 • Výpočet úplnej konštitučnej Qi človeka na základe roku, mesiaca, dňa a hodiny narodenia
 • Interpretácia jednotlivých pilierov v praxi
 • Hľadanie silných a slabých prvkov v osobnej qi človeka podľa jeho BAZI
 • Výpočet chýbajúcej QI na úrovni 4 pilierov
 • Divinačné techniky BAZI – ako predvídať kedy nastanú aké typy udalostí v živote človeka
 • Podrobná osobnostná charakteristika človeka za základe jeho BAZI

Liu Qi – šestorá qi

 • Numerické súvislosti a filozofia Wu Jun Liu Qi
 • Rôzne úrovne priemetu Liu Qi
 • Šesť oddielov (divízií) – ich popis a funkcia
 • Vzájomné vzťahy oddielov
 • Patológie oddielov a princípy ich harmonizácie
 • Liu Qi v systéme Wu Xing
 • Liu Qi v systéme troch úrovni Tian, Di, Ren
 • Šesť klimatických faktorov, ich popis a prejav
 • Prejav Liu qi v orgánoch, meridiánoch a zemských vetvách
 • Šesť vrstiev Liu Qi, Liu Shi – šesť období v roku
 • Kvantitatívna a kvalitatívna analýza Liu Qi na úrovni človeka
 • Wu Jun Liu Qi – päť pohybov šestorej qi
 • Si Tian Zhi Qi a Zai Quan Zhi Qi – vládcovia roka
 • Zhu Qi a Ke Qi – princíp hosť a hostiteľ
 • Vzájomné vzťahy šiestich oddielov a ich použitie na harmonizáciu organizmu
 • Shun Hua, Tian Xing – prospešný a nevhodný generátor, prospešný a nevhodný ničiteľ
 • Vzájomné vzťahy nebeských kmeňov, zemských vetiev a oddielov
 • Špeciálne ročné stretnutia – päť typov

Podrobný rozbor patológií a princípy harmonizácie

 • Výpočet a podstata chýbajúcich orgánov v konštitučnej qi človeka
 • Výpočet opravnej konštitučnej qi
 • Výpočet opravnej divízie
 • 120 kombinácií nebeských kmeňov, zemských vetiev a oddielov
 • Pulzová diagnostika kvantitatívnych aj kvalitatívnych zmien na pulze
 • Podrobný rozbor mechanizmov ich patológií a princípy harmonizácie
 • Stanovenie princípov stratégie liečby
 • Pozorovanie príznakov a ich transformácia na princípy kmeňov a vetiev
 • Výber konštitučne vhodných meridiánov
 • Konštitučne zakázané meridiány a body
 • Tendencie vývinu patológií u Yinových a Yangových kmeňov a vetiev

Princípy harmonizácie

 • Využitie wu xing vzťahov – princípy Sheng a Ke na jednotlivých úrovniach reality
 • Harmonizácia patológií šľachosvalových dráh
 • Harmonizácia patológií riadnych meridiánov
 • Harmonizácia Ying Qi
 • Harmonizácia s využitím divergentných meridiánov
 • Podrobný rozbor vnútorného priebehu divergentných meridiánov a ich využitie v praxi
 • Harmonizácia s využitím ôsmych mimoriadnych dráh
 • Harmonizácia s využitím LUO meridiánov
 • Využitie špecifických vnútorných vetiev meridiánov – Yang Jiao Hui, Hui spojenia, Shu spojenia a spojenia štyroch morí
 • 13 špecifických vnútorných vetiev a ich použitie

Použitie kategórií bodov v systéme kmeňov a vetiev

 • Princípy a stratégie výberu bodov
 • Použitie LUO, Yuan a Xi bodov
 • Využitie Zu LUO Xue – skupinových luo bodov
 • Využitie Wu Shu Xue v kmeňoch a vetvách
 • Xing Xue , Xíng Xue, Zhi Xue, Zhi Xing Xue a Gan Xue – špecifické body v systéme kmeňov a vetiev
 • Mu Xue a Bei Shu Xue – indikácie a kontraindikácie použitia mu a shu bodov v konštitučnej harmonizácii organizmu
 • Tri skupiny Shu bodov a ich praktické využitie
 • Wai Shu Xue – extra transportačné body
 • Liu Xia He Xue – dolné body spojenia a ich použitie
 • Wei Qi Xue – posilnenie ochrannej funkcie organizmu
 • Gen Jie Xue – dva systémy bodov koreňa a ovocia
 • Qian Chuang Xue – využitie bodov okien do neba
 • Si Hai – body štyroch morí
 • Ba Hui Xue – osem zhromažďovacích bodov
 • Použitie bodov mimoriadnych drách – princípy a techniky ich kombinácie
 • Kontraindikácie pri používaní bodov mimoriadnych dráh

Harmonizácia zvláštnych psychických, mentálnych a emočných stavov

 • Koncept GUI – duchov v starej taoistickej tradícii
 • Rozbor čínskych znakov
 • Gui v starej praxi taoistickej mágie
 • Podstata Gui a ich prejav v človeku
 • Mechanizmus atakovania človeka GUI
 • Ochrana človeka pred vplyvom Gui
 • Atak Gui v okamihu inkarnácie človeka
 • Gui viazané na priestor
 • Špeciálne formulky na harmonizáciu psychických a hlbokých mentálnych a emočných problémov
 • formulka vonkajšieho a vnútorného draka
 • použitie Sun Si Miao GUI XUE – princípy aplikácie bodov duchov
 • zemské vetvy a body duchov, metodika aplikácie bodov duchov podľa denných a hodinových časových vplyvov
 • diagnostika patológií pre indikáciu použitia bodov duchov
 • praktická aplikácia harmonizácie pomocou bodov duchov
 • techniky ochrany terapeuta pri práci s Gui
 • formulka Yinovej a Yangovej depresie
 • Technika 28 lunárnych staníc – body duchov a zemské body
 • 5 Dračích pazúrov

Univerzálna QI

 • Preventívna harmonizácia organizmu
 • Harmonizácia v patológii
 • Ročné vplyvy, ich všeobecné tendencie k patológiám a ich interakcia s osobnou konštitučnou qi človeka
 • Harmonizácia osobnej qi človeka na základe ročných vplyvov
 • Denné a hodinové vplyvy
 • Výber prospešných meridiánov a zakázané meridiány podľa denných a hodinových vplyvov kedy sa robí terapia
 • Zakázané meridiány podľa denných vplyvov
 • Zakázané meridiány podľa mesačných vplyvov
 • Zakázané oblasti tela pre napichovanie na základe časových vplyvov
 • Otvorené hodinové body obzvlášť vhodné pre akupunktúru
 • Zi Wu Liu Zhu – prvá a druhá metóda otvorených bodov
 • Ling Gui Ba Fa
 • Technika trojitého ohrievača – trigramy orgánov a oblasti tela

Najčastejšie otázky a odpovede:

Mám už zakúpené niektoré z lekcií v minulosti.
Je možné ich cenu odrátať z kurzu?

Áno. Ak ste už absolvovali niektoré z lekcií alebo modulov kurzu, odrátame vám ich z ceny. Stačí nám napísať, ktorú verziu kurzu si chcete objednať (základná/plná). Následne Vám vytvoríme zľavový kód. Ten použijete pri objednávke.

Čo všetko je zahrnuté v cene kurzu?
 • Elektronické príručky na stiahnutie pre každý modul štúdia
 • Časovo neobmedzený prístup ku všetkým študijným videám
 • 4 x online webinár na otázky a odpovede k štúdiu
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu

Je kurz vhodný aj pre mňa?

Áno. Kurz je vhodný pre každého, kto sa chce naučiť ako pomôcť sebe a svojim blízkym.

Aké sú požadované vstupné znalosti?

Žiadne. Všetko potrebné sa naučíte priamo na kurze.

Ako bude štúdium prebiehať?

Po objednaní a úhrade kurzu Vám ihneď sprístupnime všetky študijné materiály.Teóriu aj prax študujete v pohodlí a bezpečí Vášho domova. Videá si môžete pozerať kedykoľvek to vyhovuje Vám. Opakovane a časovo neobmädzene. Každé video si viete pozrieť viac krát

V rámci roka budú štyri spoločné online stretnutia naživo. Tam bude priestor na Vaše otázky a odpovede k štúdiu. Ak nebudete v danom čase online, pozriete si celé stretnutie zo záznamu.

Termíny webinárov budeme priebežne zverejňovať. Budú prebiehať vo večerných hodinách cez pracovný týždeň.

Budú na konci kurzu aj nejaké skúšky?

Nie. Vedomosti slúžia pre vašu osobnú potrebu a pomoc vašim blízkym. Najlepšou skúškou bude pre vás samotný život. 

Zoznam modulov kurzu

Jednotlivé moduly si môžete zakúpiť aj samostatne.

Objednajte si celý kurz
za zvýhodnené ceny

Taoistická akupunktúra - Wu Yun Liu Qi

kurz vhodný aj pre úplných začiatočníkov

Pár slov o mne


Svoj život som zasvätil poznávaniu filozofie a podstaty „Univerzálnych princípov Života“.

Vidím, cítim a vnímam, že za povrchom vonkajšej skutočnosti rozmanitých javov sa skrýva jedna spoločná
UNIVERZÁLNA PODSTATA.

Aktívne sa už viac ako 30 rokov venujem jej štúdiu aj výuke v oblastiach ako sú:

ČÍNSKA METAFYZIKA (feng shui, čínska medicína, qi gong, taiji, čínska astrológia BAZI, techniky časovania udalostí ZERI, Yijing...),

HERMETICKÁ FILOZOFIA (posvätná geometria, sakrálna architektúra, astrológia, alchýmia, kabala, religionistika, história, filozofia, metafyzika...)

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ (aplikácia princípov v každodennom živote, práci, vnútornom rozvoji človeka...)

Svoje znalosti som rozvíjal a naďalej dopĺňam štúdiom u skvelých učiteľov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí (Čechy, Malajzia, Čína, Anglicko, Amerika, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Izrael, Švédsko...).

Bude mi potešením spoločne s mojou úžasnou manželkou Judit s vami zdieľať „poklady múdrosti starých majstrov“ na spoločnej CESTE POZNÁVANIA.

Norbert Synčák
zakladateľ Akadémie čínskej metafyziky

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte ma kontaktovať

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


© Akadémia čínskej metafyziky

obchodné podmienky  | ochrana osobných údajov | mapa webu