Ing. Norbert Synčák / Slovensko

Akupunktúra časopriestoru - techniky ZeRi, čínskej astrológie a feng shui

O podstate človeka, sveta a Bytia v bytí z pohľadu metafyziky, filozofie a praktického života. Človek a jeho cesta životom, osud a šťastie. Ukážky vzájomného prepojenia techník vyhľadávania vhodných dátom a času, čínskej astrológie a feng shui. Naučíte sa ako spoznať kľúčové "križovatky života" a otvoriť energiu v priestore a čase pre podporu naplnenia plánu života. Ukážeme si ako aktivovať podporu Nebies a Zeme pre vnútorný rozvoj, kultiváciu a prebudenie hlbokej spirituálnej podstaty človeka...

Kto je Norbert Synčák

Ing. Norbert Synčák je 17 rokov vyhľadávaným školiteľom a odborným konzultantom v oblasti vnútorného rozvoja, tradičného feng shui, qi gongu, techník čínskej astrológie BAZI, techník časovania udalostí ZERI, čínskej medicíny a dietetiky, vnútornej alchýmie, posvätnej architektúry a geometrie a interdisciplinárnych oblastí. Prednášal pre desiatky tisíc poslucháčov vrátane vrcholových manažérov veľkých medzinárodných spoločností. Je pravidelným prednášateľom na medzinárodných kongresoch.

24 rokov sa venuje štúdiu vlastností priestoru a času, čínskej metafyzike, filozofii a vnútornému rozvoju človeka. Je spoluautorom knihy Perspektívy psychotroniky, psychotronika v 21. storočí (CAD Press) a autorom viacerých menších príručiek pre užívateľov v oblasti IT. Svoje znalosti z oblasti tradičného feng shui nadobudol štúdiom na Mastery Academy of Chinese Metaphysics (Kuala Lumpur, Malajzia). Ako jeden z prvých na Slovensku začal vyučovať techniky autentického feng shui. Jeho seminármi prešli stovky odborných konzultantov, ktorí pôsobia ako poradcovia feng shui na Slovensku a v Čechách. 8 rokov vedie pravidelné tréningy a semináre zamerané na podporu integrity človeka a vlastných samoregeneračných schopností s využitím techník Čchi kungu. Je absolventom štvorročného štúdia tradičnej čínskej a taoistickej medicíny v Prahe. Čchi kung študoval u viacerých zahraničných učiteľov.

Inner Winner Festival - jeseň 2012 - Norbert Synčák - Korporátne Feng Shui a Elixír života