online kurz
Timemanagement

Timemanagement V. generácie

Čo sa na tréningu naučíte?

 • Spoznáte ako rozvinúť Váš vnútorný potenciál
 • Naučíte sa ako čerpať energiu z riešenia nových úloh
 • Spoznáte ako plánovať aktivity na základe časových cyklov a kvality energie v čase
 • Dozviete sa ako zvládnuť väčšinu z toho čo si naplánujete
 • Naučíte sa ako vniesť pokoj a viac pohody do osobného aj pracovného života
 • Vyskúšate na sebe silu stáročiami overených techník pre podporu Vašej vitality a samoregenerácie organizmu

Pozrite si videoupútavku a ukážku zo školenia

Komu je tréning určený?

 • Vrcholovým manažérom a riadiacim pracovníkom väčších firiem a spoločností
 • Konateľom a majiteľom menších aj stredných firiem
 • Riadiacim pracovníkom na úrovni stredného manažmentu
 • Pre každého, kto pociťuje, že je „zahltený“ rýchlym pohybom udalostí a vysokým tempom života

Čo je zahrnuté v cene tréningu?

 • Študijný materiál a cvičné príklady
 • Trojmesačná licencia na plný prístup do softvérovej aplikácie na výpočty optimálnych termínov plánovania aktivít
 • Osvedčenie

Požadované vstupné znalosti

 • Pre účasť na tréningu sa nevyžadujú žiadne povinné vstupné znalosti.

Obsah tréningu Prebudenie Vládcu času

Korene preťaženia alebo prečo sa stávame otrokmi času

 • Ako sa zmenilo naše vnímanie informácií v informačnej dobe
 • Príčiny a mechanizmy, ktoré vplývajú na naše preťaženie v čase
 • Princípy 4. a 5. generácie time managementu
 • Myšlienkové brzdy ako zdroj časového stresu

Princípy času

 • Čo je čas, jeho podstata a prejavy z pohľadu novej fyziky a filozofie veľkých mysliteľov
 • Kvantita a kvalita času
 • Pohyb vedomia po časovej osi
 • Uvoľňovanie starých blokov a napätí
 • Techniky pre uzatváranie nedokončeného
 • Sprítomnenie informácií ako nástroj pre riadenie času
 • Vedomé tvorenie budúceho - vízie, ciele a plány
 • Subjektívne a objektívne vnímanie časového priestoru
 • Vedomé spomalenie a zrýchlenie vnímania času
 • Kompresia času a transformácia myslenia
 • Ako nastoliť rovnováhu medzi pracovným a osobným časom

Princípy 5. generácie timemanagementu - plánovanie v kvalite času

 • Časové cykly a analýza kvality energie v čase
 • Výber kvalitatívnych časových parametrov pre plánovanie dôležitých aktivít
 • Práca so softvérom na vyhľadanie vhodných časových okamihov pre aktivity
 • Zladenie povahy aktivít s energiou času
 • Vyhľadanie "zlatých" termínov
 • Ako sa vyhnúť plánovaniu aktivít v deštruktívnom toku energie

Zlodeji času

 • Spoznanie zlodejov, ktorí Vás najviac okrádajú o drahocenný poklad času na život
 • Vonkajší a vnútorní zlodeji času
 • Ako vstupujú zlodeji do Vášho časového priestoru
 • Technika zabezpečenia vstupných dverí – aby ste už zlodejov nepozývali na návštevu
 • Premena zlozvykov na návyky alebo ako zmeniť vnútorných zlodejov na darcov času
 • Podrobný audit a „Smart analýza“ vlastných zlodejov času

Plánovanie úloh a aktivít v čase

 • Pohyb a kľud – hľadanie zlatého kľúča k tvorivému sebariadeniu
 • Úrovne tvorenia v čase – obsah, proces, výstup
 • Princíp „Pozorovateľa“ – techniky pre podporu kreativity pri investovaní Vašej energie v čase
 • Techniky čerpania energie z uzavretých úloh
 • Práca s informáciami a energiou v čase
 • Uvoľnenie napätia a práca s veľkým tlakom úloh

Vnútorný vhľad a sebapoznanie

 • Uvedomenie si svojej podstaty, charakteru, prirodzenosti a formy prejavu
 • Integrita človeka na úrovni hmotnej, energetickej, emocionálnej, mentálnej a spirituálnej
 • Transformácia mysle a techniky vnútornej kultivácie osobnosti
 • Päť pilierov vnútorného rozvoja
 • Praktický nácvik techník na čerpanie vnútornej energie, sily, uvoľnenia a vnútorného sebapoznania
 • Rozvoj životných priorít – pracovných aj osobných
 • Podrobná analýza faktorov, ktoré pre Vás predstavujú najväčší problém pre produktívne riadenie času a spoločné hľadanie ich riešení

Rovnováha a projekcia sily vedomia

 • Vnútorná a vonkajšia rovnováha a ich vplyv na voľný tok energie
 • Vonkajšie a vnútorné korene nerovnováhy a ich priemet na stagnáciu a poruchy toku energie
 • Techniky zhromaždenia a projekcie sily
 • Tvorenie vlastnej reality života – aplikovanie princípu vedomého zámeru
 • Čistenie vnútra a rozpúšťanie blokov

Plánovanie úloh a aktivít v čase

 • Metodika a techniky plánovania podľa princípov 5. generácie
 • Plánovanie cieľov a priorít
 • Plánovanie činností a potrebných zdrojov na ich realizáciu
 • Definovanie parametrov úloh
 • Dôležitosť a naliehavosť úloh – analýza na úrovni štyroch kvadrantov
 • Praktický tréning a analýza na plánovanie dôležitých a naliehavých úloh
 • Ako zastaviť kolotoč zhonu a neustáleho nestíhania vhodným riadením a plánovaním času
 • Destilácia úloh
 • Krátkodobé a dlhodobé plánovanie
 • Plánovanie cyklicky sa opakujúcich úloh a činností
 • Riešenie konfliktov priorít a kritických úloh

Vnútorné techniky pri plánovaní

 • Vnútorné techniky a princípy plánovania – ako pripraviť svoju myseľ a vedomie na plánovanie
 • Technika uzamknutia „Osobného paláca“
 • Vytvorenie pokojného priestoru pre plánovanie v čase
 • Biologické rytmy človeka, výkonnostná krivka a odporúčania kedy a ako plánovať
 • Vnútorné techniky projekcie budúcich vecí v mysli
 • Technika - Tvorba vnútorných pomocníkov
 • Práca s mysľou a emóciami
 • Vnútorné upratovanie
 • Vnútorná odmena
 • Princípy synergie a ich využitie v aktívnom sebariadení

Nástroje a pomôcky pre plánovanie a riadenie času

 • Použitie softvérovej podpory
 • Myšlienkové mapy a možnosti ich využitia pri plánovaní
 • Tvorba vzorov a šablón pre opakované použitie
 • Informačný manažment
 • Vývoj nástrojov zvyšujúcich produktivitu

Kreatívne delegovanie úloh

 • Ako správne delegovať úlohy tak, aby boli splnené v požadovanej kvalite a načas
 • Najčastejšie chyby pri delegovaní úloh a ako ich rozpoznať
 • Praktický nácvik techník delegovania a uvedomenie si vlastných chýb
 • Ako prijať delegované úlohy a splniť ich v požadovanej kvalite a načas
 • Najčastejšie chyby pri prijímaní delegovaných úloh a ako sa ich vyvarovať
 • Princípy tvorivého delegovania alebo ako podporiť schopnosť tvorivo myslieť a konať u svojich kolegov
 • Ako produktívne odmietať delegované úlohy
 • Ako neriešiť úlohy za svojich podriadených

Máte záujem o uzavretý firemný tréning?

Ak máte záujem o uzavretý firemný tréning, kontaktujte nás na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. pre vypracovanie individuálnej cenovej ponuky.

Pár slov o mne


Svoj život som zasvätil poznávaniu filozofie a podstaty „Univerzálnych princípov Života“.

Vidím, cítim a vnímam, že za povrchom vonkajšej skutočnosti rozmanitých javov sa skrýva jedna spoločná
UNIVERZÁLNA PODSTATA.

Aktívne sa už viac ako 30 rokov venujem jej štúdiu aj výuke v oblastiach ako sú:

ČÍNSKA METAFYZIKA (feng shui, čínska medicína, qi gong, taiji, čínska astrológia BAZI, techniky časovania udalostí ZERI, Yijing...),

HERMETICKÁ FILOZOFIA (posvätná geometria, sakrálna architektúra, astrológia, alchýmia, kabala, religionistika, história, filozofia, metafyzika...)

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ (aplikácia princípov v každodennom živote, práci, vnútornom rozvoji človeka...)

Svoje znalosti som rozvíjal a naďalej dopĺňam štúdiom u skvelých učiteľov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí (Čechy, Malajzia, Čína, Anglicko, Amerika, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Izrael, Švédsko...).

Bude mi potešením spoločne s mojou úžasnou manželkou Judit s vami zdieľať „poklady múdrosti starých majstrov“ na spoločnej CESTE POZNÁVANIA.

Norbert Synčák
zakladateľ Akadémie čínskej metafyziky

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte ma kontaktovať

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


© Akadémia čínskej metafyziky

obchodné podmienky  | ochrana osobných údajov | mapa webu