Na čom sú založené výpočty časovania udalostí?

| METATRON

Výpočty používané aj v aplikácii Date Selection Guru pre výber vhodných dní a hodín vychádzajú zo starobylých techník čínskej metafyziky. Vo výpočtoch sme použili viacero algoritmov, ktoré majú za sebou niekoľko stáročnú tradíciu používania v Číne. Podrobné informácie nájdete v nasledovných riadkoch.

V čom môže byť výber vhodného termínu a času prospešný pre bežný život?

Ak robíte správne veci vo vhodnom dni a čase Vaša šanca na úspech sa zvyšuje. Plávate po prúde a vitálna energia koncentrovaná v čase a priestore Vám dáva podporu aby ste s menším úsilím dokázali dosahovať väčšie veci ľahšie v živote.

K tomu počas desiatok generácií čínsky mudrci vyvíjali nástroje a techniky na skúmanie energie prejavujúcej sa v časových cykloch v našej realite.

Od obdobia troch kráľovstiev a dynastie Han sa rozvíjalo poznanie v technikách ako Shen Sha, Shi Er Zhi Shen, Er Shi Ba Su, Dou Shou, Wu Tu, Dong Gong, Qi Men Dun Jia, Liu Ren, Zi Bai Jiu Xing, Xuan Kong Da Gua, Qi Zheng Si You Tian Xing a ďalších. Každá z nich popisuje vlastnosti času inými nástrojmi a má svoje aplikačné techniky pre prax výberu vhodných dátumov.

Každá zmena ktorú v tejto realite robíme a každé zahájenie novej dôležitej udalosti alebo procesu nesie v sebe pečať energie okamihu, v ktorej vznikla. Táto kvalita následne sprevádza celý vývoj a život ktorý zmena alebo udalosť začiatku iniciujú.

Umenie vyhľadania prospešných dátumov nazývané ako ZERI je kombináciou astronómie, astrológie a dlhodobých historických pozorovaní vzorcov jemných energií, ktoré vytvárajú korelačné vzťahy z udalosťami nášho života. Cieľom techník je vyhľadať najlepší deň a hodinu ktoré sú v harmonickej rezonancii s cieľom a zámerom aktivity, človekom pre ktorého je určená a priestorom v ktorom sa deje. Ako príklad môže byť výber termínu pre svatbu, založenie novej firmy, dlhodobé investície alebo nasťahovanie sa do nových priestorov a podobne.

Aké techniky používame v algoritmoch výpočtu kvality dňa a hodiny?

Dong Gong

Dong Gong metóda je založená na technikách a poznatkoch významného astrológa z dynastie Ming Dong De Zhanga, ktorý skúmal vzájomné vzťahy 60 kombinácií nebeských kmeňov a zemských vetiev počas 12 solárnych mesiacov a vplyv špeciálnych hviezd, ktoré ovplyvňujú kvalitu dňa.

Dvanásť vládcov dňa (12 Day Officer Method)

Táto technika používa koncept, kedy každý deň je počas rôznych mesiacov ovplyvnený energiou, ktorá určuje vhodnosť pre aký typ aktivít je dobré deň použiť. Rozlišujeme 12 kvalít energie, ktoré sa pravidelne striedajú.

28 lunárnych konštelácií

Popisuje kvalitu energie na základe rotácia zeme v 28 dňovom cykle. Vyhľadávame riadiacu dennú energiu a jej vzťah pre aktivity je prospešná. Rozlišujeme 28 rôznych kvalít ktoré vstupujú do 12 kvalít vládcov dní a tým vznikajú vzájomné kombinácie.

Interakcie nebeských kmeňov a zemských vetiev

Z techník čínskej astrológie BAZI vyhodnocujeme všetky vzájomné vzťahy nebeských kmeňov a zemských vetiev medzi rokom, mesiacom, dňom, hodinou a energiou človeka na základe jeho dátumu narodenia.

Na Yin vzťahy

Na Yin vzťahy pridávajú nový element z hľadiska piatich fáz, ktorý vzniká vzájomnou kombináciou nebeského kmeňa a zemskej vetvy v rovnakom pilieri. Na Yin techniky sa využívajú aj vo feng shui v klasických San He technikách akú sú 60 Drakov, 72 Drakov, 120 Drakov ale rovnako aj v čínskej astrológii BAZI pri analýze tabuľky človeka a samozrejme aj v technikách ZERI pre vyhľadanie vhodného dátumu.

Veľká slnečná formulka (Tai Yang Dao Shan)

Využíva informácie o solárnom ročnom cykle a jeho vplyve na jednotlivé sektory priestoru. Jej použití môžeme vyhľadávať vhodné dátumy na renováciu priestorov dokonca aj v prípade že sú tam iné nepriaznivé vplyvy.

San Sha, Tai Sui a Sui Po

Pomocou týchto techník počítame vplyv vládcu roka, mesiaca a dňa a ich následné problematické ovplyvnenie rôznych častí priestoru pri vyhľadávaní termínov pre rekonštrukčné práce ale aj pre výber vhodných dní.

10 divokých nepriaznivých dní (Shi E Da Bai Ri)

Výpočet slúži na vyhľadanie problematickej kvality energie ktorá ovplyvňuje udalosti v pravidelných časových cykloch. Výpočet vychádza z energie prázdnych zemských vetiev v šiestich prúdoch qi na základe desaťročných cyklov.

4 oddeľujúce dni (Si Li Ri) a 4 vyhasnuté dni (Si Jue Ri)

Výpočet slúži na vyhľadanie problematickej kvality energie vo vzťahu k solárnemu cyklu a obdobiam rovnodenností, slnovratov a striedania sezónnej energie.

Priaznivé a nepriaznivé hodinové hviezdy

Výpočty umožňujú podrobnejšie popísať energiu špeciálnych hviezd, ktoré ovplyvňujú kvalitu energie hodín v jednotlivých dňoch na základe kombinácií nebeských kmeňov a zemských vetiev.

Lietajúce hviezdy (Xuan Kong Fei Xing)

Aplikácia počíta ročné, mesačné a denné lietajúce hviezdy, ktoré sa používajú pre vyhľadávanie vhodných dátumov pri feng shui časovaní aktivít.

Solárny farmársky kalendár

Výpočet 24 solárnych miniobdobí, ktoré sa striedajú počas roka a ovplyvňujú energiu v cca 15 dňových intervaloch.

Xuan Kong Da Gua

Tento pokročilý systém vyhľadávania vhodných dní a hodín je založený na vzájomných vzťahoch 64 hexagramov, znalostí knihy premien (Yi Jing) a ich aplikácie vo výbere prospešných dní a hodín vo vzťahu k hexagramom človeka na základe jeho dátumu narodenia a tiež priestorovými súradnicami.

Tento systém bol dlhodobo prísne strážený, utajovaný a prístupný len pre úzku skupinu znalcov a odborníkov v tejto oblasti. Jeho použitie v praxi dáva mimoriadne silné výstupy ak sa správne aplikuje. Kľúčom je vyhľadať Jiaotong – vzájomnú rezonanciu hexagramov. Pre systém Da Gua je v aplikácii integrované špeciálne rozhranie tak na úrovni filtra ako aj výstupov a algoritmov výpočtov.© Akadémia čínskej metafyziky

obchodné podmienky  | ochrana osobných údajov | mapa webu