Spagýria - rastlinná alchýmia

Spagýria rastlinná alchýmia

Trojročný kurz hermetickej tvorby a používania bylín a bylinných preparátov.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre úprimných záujemcov o hlbšie poznanie spagyrickej liečby.

Obsahová náplň kurzu

Teoretické princípy

 • História alchýmie a spagýrie, porovnanie spagýrie a alchýmie
 • Opus Magnum a Opus Minor
 • Podstata a filozofické princípy spagýrie
 • Čo je cieľom spagýrie
 • Čo sú nástroje spagýrie
 • Princípy rozdeľovania, prečisťovania a spájania
 • Porovnanie spagýrie a homeopatie, aromaterapie, fytoterapie a pod.
 • Aké sú rozdiely medzi bežnou tinktúrou, čajom, homeopatikom, esenciálnym olejom, minerálnou soľou a rôznymi formami spagyrických preparátov
 • Byliny ako živé bytosti
 • Inkarnácia a reinkarnácia rastlinných bytostí
 • Fixný a volatilný rastlinný kameň
 • Pojmy spagýrie, dôležité diela o spagýrii a symbolika
 • Práca s vibráciami
 • Koncepcia vzniku života z alchymistického pohľadu
 • 12 spagyrických operácií
 • Tri princípy a štyri elementy
 • Oheň a jeho princípy
 • Nádoby
 • Kvintesencia
 • Anima Mundi
 • Úrovne reality
 • Spagýria ako nástroj poznávania
 • Spagýria ako nástroj vnútornej premeny

Praktické aplikácie

 • Tvorba spagyrických liečivých preparátov ako čistá medicína
 • Tvorba spagyrických rastlinných tinktúr, elixírov a esencií
 • Clyssus, ENS, podstata menstra a jeho použitie
 • Tvorba hydrolátov
 • Extrakcia troch princípov z rastlín
 • Použitie spagyrických preparátov v kozmetike (maste, oleje, krémy, soli do kúpeľa, mydlá, balzámy...)
 • Použitie spagyrických preparátov v homeopatii a aromaterapii
 • Použitie spagyrických preparátov na zvýšenie energetických vibrácií stravy
 • Použitie spagyrických preparátov na obradné, rituálne a ceremoniálne účely, tvorbu osobných ochranných a vitalizujúcich nástrojov

Nástroje

 • práca s nástrojmi pre Opus Minor
 • Nástroje pre incineráciu a kalcináciu
 • Nástroje pre fermentáciu
 • Nástroje pre extrakciu minerálnych solí
 • Malé domáce lab-oratórium
 • Práca s kovom a sklom

Alchýmia vody

 • Podstata vody z alchymistického pohľadu
 • Posvätná geometria vody
 • Pamäť a vedomie vody
 • Výber vody - rozdiely a použitie
 • Živá a mŕtva voda
 • Duch oživujúci vodu
 • Princípy fermentácie vody
 • Príprava vodných elixírov
 • ANJELSKÁ VODA, Archeus, GUR - podstata a tvorba
 • Extrakcia troch princípov z vody
 • Extrakcia štyroch elementov z vody
 • Opätovné spojenie 4 elementov a troch princípov
 • Princípy destilácie vody
 • Čo sa deje pri destilácii z alchymistického pohľadu
 • Otvorená a uzavretá redestilácia vody
 • Používanie spagyricky upravenej vody
 • Princípy extrakcie 12 esenciálnych solí pomocou vody
 • Použitie 12 esenciálnych solí z vody na konštitučnú harmonizáciu podľa osobného horoskopu človeka
 • Princípy purifikácie a exaltácie vody

Tvorba hydrolátov a esenciálnych olejov

 • Výber vhodných substancií pre spracovanie
 • Ako správne nazvbierať a spracovať rastliny pred ich spagyrickým spracovaním
 • Princípy fixnej a volatilnej síry a ich extrakcia z rastlín
 • Extrakcia esenciálnych olejov a hydrolátov z čerstvých rastlín s vysokým obsahom volatilnej síry
 • Extrakcia esenciálnych olejov a hydrolátov z čerstvých rastlín s nízkym obsahom volatilnej síry
 • Práca so sušenými rastlinami
 • Princípy spagyrickej práce s rastlinami obsahujúcimi prevažne fixnú síru
 • Povyšovanie a prečisťovanie extrahovanej síry z rastlín
 • Stabylizácia hydrolátov
 • Použitie hydrolátov a nástroje na posúdenie kvality ich spracovania

Tvorba Merkurických spagyrických extraktov z rastlín

 • Princípy obecného ducha
 • Bezpečnostné zásady pri výbere a uchovávaní ducha rastlín
 • Merkúrius ako intermediátor medzi materiálnym a spirituálnym svetom
 • Použitie ducha na extrakciu duše
 • Rozlíšenie kvality ducha rastlín
 • Spiritus Vini
 • Princípy obecného a individuálneho
 • Extrakcia ducha z rastlín
 • Rektifikácia ducha rastlín
 • Exaltácia ducha rastlín
 • Tvorba spagyrickej tinktúry
 • Tvorba spagyrickej esencie
 • Tvorba spagyrického elixíru

Tvorba minerálnych solí z rastlín

 • Princípy soli
 • Fixná a volatilná soľ
 • Vodorozpustné a vodonerozpustné soli
 • Caput mortum
 • Incinerácia rastlín
 • Princípy kalcinánie rastlín
 • Najčastejšie problémy pri kalcinácii
 • 4 fázy kalcinácie
 • Vzkriesenie osláveného tela rastlinnej bytosti
 • Povyšovanie vibrácií solí
 • Charakteristiky a použitie minerálnych solí v terapii
 • Testovanie kvality solí
 • Otváranie pórov soli - príprava na inkarnáciu rastlinnej bytosti
 • Správne spojenie tela, duše a ducha rastlinnej bytosti

Hermetická astrológia

 • Astrologické princípy pre potreby spagýrie
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Planetárne dni a hodiny a ich použitie pre správnu prípravu spagyrických operácií
 • Podstata planét, znamení a domov v spagýrii
 • Aspekty planét a ich použitie pre prípravu spagyrík
 • Správne načasovanie podanie spagyrického lieku pre pacienta
 • Analýza horoskopu človeka
 • Vyhľadanie škodcu a pomocníka podľa horoskopu človeka a následná príprava a podanie spagyrických preparátov podľa astrologických súvzťažností
 • Príprava 7 planetárnych rastlinných esencií
 • Praktické použitie 7 planetárnych rastlinných esencií
 • Príprava 12 esencií znamení a ich použitie
 • Lunárna a solárna astrológia a ich vplyv na spagyrické operácie, zber a prípravu bylín
 • Diagnostika zdravotného stavu človeka na základe jeho horoskopu - princípy astromedicíny
 • Náuka o hermetických signatúrach a jej praktické použitie
 • Vplyv astrologických domov na spagyrické operácie
 • 12 znamení a 12 esenciálnych minerálnych solí

Kabala

 • Prijímanie Svetla
 • Kabalistické kľúče a ich použitie v spagýrii
 • Kabalistická symbolika
 • Teoretická a praktická kabala
 • Použitie písmen a čísiel pre prácu s realitou
 • Použitie stromu sefirot
 • Jákobov rebrík
 • Kabala a planetárne korelácie
 • Princípy Assiah - učinenia
 • Princípy Jeciry - utvárania
 • Princípy Beriah - tvorenia
 • Princípy Aciluth - prastvorenia
 • Otváranie 231 brán
 • 32 ciest
 • Kontrola zostupu a vzostupu

Hermetický herbár

 • Rastliny ako živé bytosti
 • Duch, duša a telo rastlinných bytostí
 • Prejav života rastlinných bytostí
 • Princípy komunikácie s rastlinnými bytosťami
 • Pomoc v evolúcii vedomia rastlinných bytostí spagyrickou cestou
 • Pomoc v evolúcii vedomia od rastlinných bytostí k človeku
 • Obecné semeno a individuálne semeno
 • Voľná a viazaná forma existencie rastlinných bytostí
 • Skúmanie duchovnej podstaty rastlinných bytostí cez ich telo a prejav
 • Nadviazanie kontaktu pred zberom rastlinných bytostí v teréne
 • Štúdium liečebných účinkov jednotlivých rastlinných bytostí na základe princípov hermetických a spagyrických
 • Tvorba hermetického rastlinného herbáru
 • Náuka o astrologických signatúrach rastlín
 • Zber rastlín priamo v teréne a ich príprava
 • Štúdium starých starovekých a stredovekých receptov na rôzne zdravotné problémy

Vnútorná príprava na spagyrickú prácu

 • Meditačné a koncentračné techniky
 • ORA ET LABORA
 • Tematické meditácie na jednotlivé spagyrické operácie
 • Energoinformačná príprava priestoru na spagyrickú prácu
 • Ochrana priestoru
 • Práca s vlastným energoinformačným systémom na bezpečnú spagyrickú prácu
 • Otváranie brán energie v priestore na zvýšenie účinku spagyrických preparátov
 • Čistenie priestoru
 • Uzamknutie priestoru
 • Otvorenie priestoru
 • Fixácia a stabylizácia energií v priestore a substancii
 • Energoinformačná kontrola výsledných spagyrických produktov
 • Zásady bezpečnosti pri práci
 • Energoinformačné procesy prebiehajúce počas spagyrických operácií
 • Testovanie komu je možné podať spagyrický preparát a za akých okolností
 • Používanie spagyrických preparátov pre individuálnu spirituálnu cestu

Pár slov o mne


Svoj život som zasvätil poznávaniu filozofie a podstaty „Univerzálnych princípov Života“.

Vidím, cítim a vnímam, že za povrchom vonkajšej skutočnosti rozmanitých javov sa skrýva jedna spoločná
UNIVERZÁLNA PODSTATA.

Aktívne sa už viac ako 30 rokov venujem jej štúdiu aj výuke v oblastiach ako sú:

ČÍNSKA METAFYZIKA (feng shui, čínska medicína, qi gong, taiji, čínska astrológia BAZI, techniky časovania udalostí ZERI, Yijing...),

HERMETICKÁ FILOZOFIA (posvätná geometria, sakrálna architektúra, astrológia, alchýmia, kabala, religionistika, história, filozofia, metafyzika...)

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ (aplikácia princípov v každodennom živote, práci, vnútornom rozvoji človeka...)

Svoje znalosti som rozvíjal a naďalej dopĺňam štúdiom u skvelých učiteľov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí (Čechy, Malajzia, Čína, Anglicko, Amerika, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Izrael, Švédsko...).

Bude mi potešením spoločne s mojou úžasnou manželkou Judit s vami zdieľať „poklady múdrosti starých majstrov“ na spoločnej CESTE POZNÁVANIA.

Norbert Synčák
zakladateľ Akadémie čínskej metafyziky

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte ma kontaktovať

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


© Akadémia čínskej metafyziky

obchodné podmienky  | ochrana osobných údajov | mapa webu