Feng Shui 2 - profesionálny poradca

BA ZHAI II - pokročilé techniky interiérového Feng Shui

priamo u vás doma

V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály v elektronickej podobe.

Informácie o seminári

Aplikácia tradičnej interiérovej kalkulačnej techniky BA Zhai podrobne do posledných detailov. Budeme pracovať s technikami 24 smerového BA Zhai. Seminár priamo obsahovo nadväzuje na prvé dva semináre - Korene tradičného Feng Shui a Ba Zhai I - podrobná analýza interiérov postupmi tradičného Feng Shui.

Čo vás na seminári čaká?

Na seminári budete mať k dispozícii k nahliadnutiu preklady originálnych starých klasických rukopisov, z ktorých som čerpal informácie na prípravu tohto seminára:

 • Ba Zhai Ming Jing (Žiarivé zrkadlo ôsmych domov) – jedno z najznámejších klasických diel Ba Zhai, ktoré bolo publikované Gu Wuluom v roku 1790 v Suzhou (Čína). Gu obdržal rukopis od taoistického praktika Ruogana. Rukopis obsahuje viac ako 30 000 čínskych znakov.

 • Xuan Ji Fu (Óda na mysticizmus) – klasický text, za ktorého autorom je považovaný legendárny majster Wu Jing Luan z dynastie Song (960 – 1279)

Komu je seminár určený

 • Profesionálnym odborným konzultantom a poradcom v oblasti autentických techník Feng Shui

 • Záujemcom o tematiku tradičného Feng Shui
 • Interiérovým dizajnérom, architektom, poradcom v oblasti nákupu a predaja realít
 • Každému z Vás, kto plánujete kúpu bytu alebo stavbu rodinného domu

Komu kurz nie je určený

 • Predajcom „feng shui suvenírov“ a interiérových dekorácií
 • Úplným začiatočníkom, ktorí nemajú doposiaľ žiadne ani základné znalosti princípov tradičného Feng Shui

Obsahová náplň seminára

Podrobný rozbor 64 interakcií hexagramov, ktoré tvoria vzťah qi priestoru vzhľadom k orientácii

 • Sheng Qi sektor a 8 orientácií
 • Tian Yi sektor a 8 orientácií
 • Yan Nian sektor a 8 orientácií
 • Fu Wei sektor a 8 orientácií
 • Huo Hai sektor a 8 orientácií
 • Wu Gui sektor a 8 orientácií
 • Liu Sha sektor a 8 orientácií
 • Jue Ming sektor a 8 orientácií

Analýza hviezd Ba Zhai a trigramov

 • Deväť transformačných fáz trigramov
 • Techniky prázdnych a mŕtvych uhlov
 • Interakcie koreňového paláca a Ming Gua
 • Pokročilé techniky diagnostiky a úpravy kľúčových prvkov priestoru na základe viacfaktorovej analýzy
 • Kontrola Sha Qi na základe párových vzťahov v Ba Zhai
 • Kritické situácie v priestore a ich riešenia

Podrobný rozbor 64 interakcií makro a mikrosektorov na základe WU Xing vzťahov

 • Sheng Qi sektor a 8 mikrosektorov
 • Tian Yi sektor a 8 mikrosektorov
 • Yan Nian sektor a 8 mikrosektorov
 • Fu Wei sektor a 8 mikrosektorov
 • Huo Hai sektor a 8 mikrosektorov
 • Wu Gui sektor a 8 mikrosektorov
 • Liu Sha sektor a 8 mikrosektorov
 • Jue Ming sektor a 8 mikrosektorov

Stratégie a techniky efektívneho potlačenia a kontroly nepriaznivých vplyvov

 • vzťahy lokácia a orientácia
 • priame a nepriame potlačenie vplyvu
 • vzťah miestnosť, vstup, mikrosektor, orientácia, objekt
 • využitie členia interiéru na zmiernenie problermatických vplyvov

Časové vplyvy v Ba Zhai

 • nebeské kmene a zemské vetvy vo vzťahu k hviezdam Ba Zhai
 • Výpočty ročných a mesačných vplyvov nebeských kmeňov a zemských vetiev
 • časová aktivácia 8 hviezd Ba Zhai

Princípy Na Jia v Ba Zhai

 • podrobná práca s 24 smerovou mapou v systéme Ba Zhai
 • vzájomné vzťahy trigramov, nebeských kmeňov a zemských vetiev
 • priemet Ming Gua v 24 smerovej mape nebeských kmeňov, zemských vetiev a trigramov
 • výber vhodnej orientácie človeka v priestore na základe 24 smerov
 • aplikovanie princípov Na Jia v Ba Zhai

Metóda palác hviezda

 • podrobné skúmanie vzájomných vzťahov medzi riadiacimi trigramami palácov a hviezdami Ba Zhai
 • päť vzájomných interakcií a ich aplikácia v praxi
 • techniky Hostiteľ-Hosť v systéme Ba Zhai
 • Podrobný rozbor 64 interakcií palácov a hviezd

Integrácia Ba Zhai a Xuan Kong Fei Xing

 • Komplexný rozbor priestoru pri spoločnom aplikovaní Ba Zhai a Lietajúcich hviezd
 • Techniky, priority a stratégie efektívneho použitia vzhľadom k exteriéru, interiéru a časovým vplyvom
 • Riešenie vzájomných rozporov medzi Ba Zhai a Lietajúcimi hviezdami
 • Vyhľadanie optimálnych pozícií pre vodné prvky, vstup, spanie a oheň

Riešenie praktických kazuistík

Ukážka zo seminára:

Pár slov o mne


Svoj život som zasvätil poznávaniu filozofie a podstaty „Univerzálnych princípov Života“.

Vidím, cítim a vnímam, že za povrchom vonkajšej skutočnosti rozmanitých javov sa skrýva jedna spoločná
UNIVERZÁLNA PODSTATA.

Aktívne sa už viac ako 30 rokov venujem jej štúdiu aj výuke v oblastiach ako sú:

ČÍNSKA METAFYZIKA (feng shui, čínska medicína, qi gong, taiji, čínska astrológia BAZI, techniky časovania udalostí ZERI, Yijing...),

HERMETICKÁ FILOZOFIA (posvätná geometria, sakrálna architektúra, astrológia, alchýmia, kabala, religionistika, história, filozofia, metafyzika...)

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ (aplikácia princípov v každodennom živote, práci, vnútornom rozvoji človeka...)

Svoje znalosti som rozvíjal a naďalej dopĺňam štúdiom u skvelých učiteľov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí (Čechy, Malajzia, Čína, Anglicko, Amerika, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Izrael, Švédsko...).

Bude mi potešením spoločne s mojou úžasnou manželkou Judit s vami zdieľať „poklady múdrosti starých majstrov“ na spoločnej CESTE POZNÁVANIA.

Norbert Synčák
zakladateľ Akadémie čínskej metafyziky

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte ma kontaktovať

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


© Akadémia čínskej metafyziky

obchodné podmienky  | ochrana osobných údajov | mapa webu